You are currently viewing Multi N

Multi N

Зориулалт:

Бүх төрлийн таримлын ургацыг нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий  Азотын агууламж өндөртэй холимог бордоо юм.

Агууламж: (жин/хувь, шингэн)

Азот 40%,  Нитрат 11%,  Аммон 11%,  Шүвтрийн шүү  18%  

Бордооны давуу чанар:

  • Азот, Нитрат аммон, Шүвтрийн шүүг өндөр концентрацитай шингэн байдлаар агуулсан.
  • Хөгжлийн үе шатуудад шаардлагатай азотоор хангана.
  • Азотын алдагдлыг багасгана.
  • Таримлын иш, навчинд шүршиж хэрэглэнэ.
  • Бусад бодистой хольж хэрэглэх үед нийцэх эсэхийг анхаарах шаардлагатай.

Хэрэглэх тун хэмжээ:  

Leave a Reply