ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 20%

£1

Description

Окситетра циклин гидрохлорид
НАЙРЛАГА :
1мл -т 200мг окситетра циклин агуулсан .
ЭМИЙН ХЭЛБЭР:
50, 100мл -ээр савласан тарилгын шингэн
ҮЙЛДЛИЙН МЕХАНИЗМ:
Тетраиклин нь нянгийн эсийн уургийн нийлэгжилтийг
саатуулснаар түүний өсөлт , үржлийг сатуулна .
ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:
Үхэр , хонь, ямаанд тамир тэнхээ оруулах , үе мөчний
өвчин, ам ьсгал ын замын үрэвслүүд , дэлэнгийн үрэвсэл ,
пастереллёз, мастит, метрит, үжлийн үед хэрэглэнэ .
ХЭРЭГЛЭХ АРГА , ТУН ХЭМЖЭЭ:
Үхэр , хонь, ямаанд 10 кг тутамд 1 мл -ээр тооцож булчинд
тарина . 3-4 өдрийн дараа давтан хэрэглэнэ .
ХОРИГЛОХ ЗААЛТ:
Окситетра циклины тарилгыг хэрэглэснээс хойш үхрийн
махыг 28, хонины мах ыг 21, үхрийн сүүг 7 хоног, хонины
сүүг хүн сэнд хэрэглэх ийг хориглоно.