ДОКСИ ТИЛОВЕТ ПЛАС

£1

Description

Бактерийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлдмэл
НАЙРЛАГА :
Доксициклин, Тилозин тартрат . Нэг грамм тутамд А ам индэм ацетат 750 ОУН,
Холекал ьциферол /Д3/, 300 ОУН, Альфа-токоферилацетат /Е/ 3мг , Тиам ин гидрохлорид /В1/, 3мг , Рибофла вин /В2/ 6мг , Пиридоксин гидрохл орид /В6/ 3мг , Никотинам ид 30мг , Аскорб ины хүчил /С/ 30мг , Кал ьци пант отенат 15мг , Менад ион бисулфит натр и /К3/ 3мг , Циан окобаламин / В12/ 15мкг
ЭМИЙН ХЭЛБЭР:
1кг-аар савлаан амаар олгох бэлдмэл
ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:
Грамм эерэг ба сөрөг бактери устгах үйлчлэл бүхий макролид бүлгийн ант ибиотик рибосомтой холбогдсоны
улмаа суург ийн нийлэг жилт ийг даранг уйлж, нян, микоплазмын халдвараас урьдчилан сэргийлнэ .
ХЭРЭГЛЭХ АРГА , ТУН ХЭМЖЭЭ:
Тэжээл , устай хольж, амаар өгч хэрэглэнэ .
Тугалд : 50 кг биеийн жинтэ й 400 тугал тутамд хоногт 500 г-аар тооцож, 3-5 хоног хэрэглэнэ .
Шувуунд : уух усны 200-400 л тутамд , хоногт 100 г-аар
бодож 3-5 хоног хэрэглэнэ .