Эрхэм зорилго, Үнэт зүйлс

 Эрхэм Зорилго

Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулна.

 Чиг Хараа

Орон нутгийн фермерүүдэд шинжлэх ухаан, технологийг хүргэхдээ:

  • Шилдэг үйлдвэрлэгчээс хамгийн өндөр чанарын бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ,
  • Олон улсыг хамарсан түгээлт борлуулалтын сүлжээгээ ашиглах ба цаашид ч тэлэн өргөжүүлэн.
  • Өндөр мэргэжлийн агрономичдыг сургалт мэдээллийн үйлчилгээндээ (extension service)  оролцуулна.