ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Үйл ажиллагааны чиглэл
  • Агрохимийн болон олон нийтийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд
  • Үр ( хүнсний ногоо болон үр тариа )
  • Бордоо
  • Хөдөө аж ахуйн машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
  • Мал эмнэлгийн бүтээгдэхүүн
  • Сургалт мэдээллийн үйлчилгээ