Агриматко ХХК ийн хамтрагч байгууллагууд

Иордан, Испани, Украйн, Франц зэрэг улсын 40 гаруй нэр төрлийн малын эм тариа, нэмэлт тэжээл болон мал эмнэлгийн төрөл бүрийн багаж хэрэгслийг түгээн борлуулж байна