Multi N

Бүх төрлийн таримлын ургацыг нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий  Азотын агууламж өндөртэй холимог бордоо юм.

Continue ReadingMulti N
АМКО CEREALS

Амко бордоо нь усаар хурдан задарч  үр тарианы таримлын  иш навчинд шингэж, улмаар навч үүсэх, цэцэглэх үе шатанд онцгой ач холбогдолтой.

Continue ReadingАМКО CEREALS