You are currently viewing Aмко KTS

Aмко KTS

Зориулалт:

Таримлын өсөлт, хөгжилтийг дэмжиж, чанартай ургац авах нөхцлийг бий болгоно.

Агууламж: (Жин / хувь / шингэн)

Кали     К2О 36%

Хүхэр   S 25%

Бордооны давуу чанар:

  • Кали тиосульфат нь найрлагандаа Кали ба Хүхрийн агууламж өндөртэй, шингэн.
  • Үндэсний системийг хүчиллэг байлгадаг тул микроэлементийг сайн ашиглах боломжтой.
  • Ургамлын өвчинд тэсвэрлэх байдлыг сайжруулж, түүний тээвэрлэх, хадгалах чадварыг нэмэгдүүлдэг.
  • Дуслын усалгаагаар буюу навчинд шүрших байдлаар хэрэглэхэд илүү үр дүнтэй.

–     Ургамал хамгаалах бодистой хольж хэрэглэж болохгүй.Хэрэглэх тун, хэмжээ:

Leave a Reply