You are currently viewing АМКО CEREALS

АМКО CEREALS

Зориулалт:

Амко бордоо нь усаар хурдан задарч  үр тарианы таримлын  иш навчинд шингэж, улмаар навч үүсэх, цэцэглэх үе шатанд онцгой ач холбогдолтой.

Агууламж:  (жин/хувь, хуурай)

Нитрат Азот  13%,

MgO                5%, 

Mn                   2%, 

Cu                   2%

Бордооны давуу чанар:

  • Нүүрс усыг улаанбуудай руу шилжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэж, азотыг бүрэн ашиглах нөхцөл бүрдэнэ.
  • Ургалтын хугацаанд үр тариаг өвчлөлөөс хамгаалж, фотосинтезийг идэвхижүүлдэг  Зэс, Марганц зэрэг бодисоор элбэг.
  • Буудайн түрүү үүсэх үеэс бүрэн болц хүртэл хугацаанд нэн шаардлагатай элементүүдээр хангаж, ургацын чанарыг бүрдүүлэхэд чухал нөлөөтөй.
  • Үр тарианы иш, навчинд шүршиж хэрэглэнэ.
  • Бусад бодистой хольж хэрэглэх үед нийцэх эсэхийг анхаарах шаардлагатай.

Хэрэглэх тун хэмжээ:

Улаанбуудайн ургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бутлалтаас гол хатгалтын үед 200 л усанд 1,5-2,5кг/га бодисыг найруулж хэрэглэнэ.

Leave a Reply