You are currently viewing FLUMETHRATE 1%

FLUMETHRATE 1%

ГАДНА ПАРАЗИТИЙН ЭСРЭГ ПЛАС ПУР-ОН ДУСААЛГА

НАЙРЛАГА: Флуметрин 10 мг/литр

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:

Үхэр, Хонь, Ямаа, Тэмээний хачиг , хөх болон шар ширх, хамуу нисдэг ялаа хэдгэний эсрэг дусааж хэрэглэнэ.

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ТУН:

Мал амьтны нурууны гол нугаламын дагуу сүүлний уг хүртэл заагдсан тунгийн дагуу дусаана.

Биеийн жинТун, хэмжээБиеийн жинТун, хэмжээ
20 кг 50 кг 100 кг2 мл 5 мл 10 мл200 кг 400 кг 400 кг20 мл 40 мл 50 мл

АНХААРУУЛГА:

  • Тунг хэтрүүлэн хэрэглэж болохгүй.
  • Хэрэглэхдээ бээлий, маск, нүдний шил зүүж өөрийгөө хамгаал.
  • Хээлтэй болон саалийн үхэрт хэрэглэж болохгүй.
  • Зөгий болон загасанд хэрэглэхгүй.
  • Хүүхдээс хол байлга.
  • Нарны шууд тусгалаас хол, чийггүй, хуурай газар хадгална.

БИЕЭС ГАДАГШЛАХ ХУГАЦАА:

  • Маханд 0 хоног

Зөвхөн мал эмнэлгийн зориулалтаар хэрэглэнэ.

Leave a Reply