Малын эмийн зохистой хэрэглээ

“Агриматко-Монгол” ХХК-ын Малын эмийн албаны ээлжит малчид руу хандсан “Эмийн зохистой хэрэглээ”👨‍⚕️👨‍⚕️👨‍⚕️ сургалтыг Завхан аймгийн Яруу, ЭрдэнэХайрхан сумдын малчдад 2020.06.16-0.6.18 хооронд хийв. Сургалтаар сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи агуулсан мал амьтны болон🐂🐎🐫🐏🐐 адууны нэмэлт тэжээлүүд, эмчилгээний аргууд💊💉🧬🦠🧫🧪 эм бэлдмэлүүд монголын уламжлалт ханах хатгах эмчилгээ зэрэг ажлуудыг хийлээ.

🧐Онцгой дэглэм барьж цөөн цөөнөөр цугларалт үүсгэв.🤓

Leave a Reply