You are currently viewing ALBENDAZOL 10% GANADEXIL 100mg/ml (1L)

ALBENDAZOL 10% GANADEXIL 100mg/ml (1L)

ТУУЛГАЛТЫН БЭЛДМЭЛ

НАЙРЛАГА:

  • Альбендазол

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:

Мал амьтны дотор шимэгчлэгч паразит хорхойн эсрэг хэрэглэдэг туулгалтын бэлдмэл.

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ТУН: 10 кг амьдын жинд 0.75 мл тооцож амаар олгоно.

Нэг сав буюу 1 литр туулга нь:

  • 50 кг жинтэй бог малд: 350 толгойд
  • 20 кг жинтэй төл малд: 850 толгойд
  • 250 кг жинтэй бод малд: 100 толгойд

АНХААРУУЛГА:

  • Тунг хэтрүүлэн хэрэглэж болохгүй.
  • Альбендазолд мэдрэмтгий мал амьтанд хэрэглэж болохгүй.
  • Нарны шууд тусгалаас хол, чийггүй, хуурай газар хадгална.

БИЕЭС ГАДАГШЛАХ ХУГАЦАА:

  • Маханд 14 хоног
  • Сүүнд 4 хоног (8 удаа саасны дараа сүүг хүнсэнд хэрэглэнэ)

Leave a Reply