You are currently viewing ALBENOR 100 (1L)

ALBENOR 100 (1L)

ТУУЛГАЛТЫН БЭЛДМЭЛ

НАЙРЛАГА:

  • Альбендазол

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:

Мал амьтны дотор шимэгчлэгч паразит хорхойн эсрэг хэрэглэдэг туулгалтын бэлдмэл.

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ТУН: Зөвхөн амаар олгоно.

ХОНЬ, ЯМААНД: 20 кг амьдын жинд 1 мл-ээр тооцож олгоно.

  • Элэгний шимэгчтэй тохиолдолд: 12 кг амьдын жинд 1 мл-ээр тооцож олгоно.

Нэг сав буюу 1 литр туулга нь:

  • 50 кг жинтэй бог малд: 400 толгойд
  • 20 кг жинтэй төл малд: 1000 толгойд

ҮХЭР: 12 кг амьдын жинд 1 мл-ээр тооцож олгоно.

  • Элэгний шимэгчтэй тохиолдолд: 10 кг амьдын жинд 1 мл-ээр тооцож олгоно.

АНХААРУУЛГА:

  • Хэрэглэхийн өмнө сайтар сэгсэрнэ.
  • Тунг хэтрүүлэн хэрэглэж болохгүй.
  • Нарны шууд тусгалаас хол, чийггүй, хуурай газар хадгална.

БИЕЭС ГАДАГШЛАХ ХУГАЦАА:

  • Маханд 12 хоног
  • Сүүнд 4 хоног (8 удаа саасны дараа сүүг хүнсэнд хэрэглэнэ)

Leave a Reply