You are currently viewing COOL IT PASTE (30g)

COOL IT PASTE (30g)

МЭДРЭЛИЙН СИСТЕМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ, СТРЕСС ТАЙЛЖ, ТАЙВШРУУЛАГЧ ШАХМАЛ

Адууг тээвэрлэх, амралт багатай уралдуулах, бэлтгэл сургуулилалтын дэглэмийн өөрчлөлт болон гадаад хүчин зүйлүүдийн  нөлөөлөл, салют, чанга дуу чимээ, олон хүн цуглах эсвэл мал эмнэлгийн мэс засал зэрэг мэдрэлийн стрессийн хүчин зүйлсээс болж хөөрч сагсах, гэдэс нарийсч хоол тэжээлээ тогтоохгүй болсон үед хэрэглэх шахмал.

 • Мөн Saccharomyces Cerevisiae ашигтай бактер агуулдаг
 • Биенд хадгалагддагүй
 • Нэг удаагийн тариур бүхий  шахмал нь хэрэглэхэд хялбар

НАЙРЛАГА: (30гр тутамд)

 • Saccharomyces Cerevisiae (ашигтай бактер)
 • L-Trytophan – 1.200мг                                                –     Vitamin B1 – 60мг
 • Crude Protein – 5.08%                                                  –     Crude Oil – 54.3%
 • Crude Fibre – 0.2%                                                       –     Crude Ash – 24.5%
 • Sodium – 0.165%                                                          –      Magnesium – 8.6%

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ, ТУН:  Ачиж тээвэрлэх, сунгаа, уралдаанаас 2-4 цагийн өмнө амаар шахаж өгнө.

 • Том адуунд – 30гр (1 бүтэн шахмал)
 • Бага насны адуунд – 15гр (тал шахмал)

АНХААРУУЛГА:

 • Тунг хэтрүүлэн хэрэглэж болохгүй
 • Зөвхөн мал, амьтанд хэрэглэнэ
 • Нарны шууд тусгалаас хол, чийггүй, хуурай газар хадгална.

Leave a Reply