• БАТАЛГААТ ЭМ БЭЛДМЭЛ  –   ЭРҮҮЛ МАЛЭРҮҮЛ ХҮНСЭРҮҮЛ ХҮН
  • ЭРҮҮЛ ХӨРС  –  ЭРҮҮЛ УРГАЦ –  ЭРҮҮЛ ХҮНСЭРҮҮЛ ХҮН

“АГРИМАТКО МОНГОЛ” ХХК нь дэлхийн тэргүүний үйлдвэрлэгч компаниудын бүтээгдэхүүнийг МОНГОЛ улсын хэмжээнд шууд түгээн борлуулж хувийн хэвшилийн мал эмнэлэгүүд, газар тариалангийн компаниуд, эрчимжсэн фермүүдэд доорхи чиглэлүүдээр үйлчилгээ үзүүлж хамтарч ажилладаг.

Үүнд:

  • Малын эм тариа, мал эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх,
  • Үр тариа, олон наст тэжээлийн ургамал, хүнсний ногооны үр нийлүүлэх,
  • Бордоо нийлүүлэх,
  • Ургамал хамгааллын бодис нийлүүлэх,
  • Хөдөө аж ахуйг өргөжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт явуулах, шаардлагатай материал, багаж хэрэгсэл, техник төхөөрөмжөөр хангах,
  • Бизнесийн удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх.